Yerli Malı Belgesi

Türkiye’de üretilen/yetiştirilen/toplanan/çıkarılan (sanayi ürünleri, gıda, canlı hayvan, tarım ürünleri, bitkisel ürünler, su ürünleri, madenler vb.) ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılmış olan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.

TOBB tarafından onaylanan Yerli Malı Belgesi verilmesi süreci Odamız tarafından yürütülmektedir. Yerli Malı Belgesi almak isteyen üreticilerimizin ilgili belgeleri hazırlayarak odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin Borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise Oda tarafından düzenlenir.

**Süreç içerisinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için ekli mevzuatın dikkatlice okunmasını tavsiye ederiz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.

HIZLI İNDİRME | Dilekçe ve Dokümanlar
>Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi >Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname
>Yerli Malı Belgesi Formu >Katkı Oranı Hesap Cetveli