Türkiye’de üretilen/yetiştirilen/toplanan/çıkarılan (sanayi ürünleri, gıda, canlı hayvan, tarım ürünleri, bitkisel ürünler, su ürünleri, madenler vb.) ile üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemi Türkiye’de yapılmış olan ürünler yerli malı olarak kabul edilir.

TOBB tarafından onaylanan Yerli Malı Belgesi verilmesi süreci Odamız tarafından yürütülmektedir. Yerli Malı Belgesi almak isteyen üreticilerimizin ilgili belgeleri hazırlayarak odamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Tarım ve hayvancılık ürünlerine ilişkin “Yerli Malı Belgesi”, ürünün elde edildiği yerin Borsası tarafından, borsanın bulunmadığı yerlerde ise Oda tarafından düzenlenir.

**Süreç içerisinde herhangi bir aksaklık yaşamamak için ekli mevzuatın dikkatlice okunmasını tavsiye ederiz.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dökümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekliler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.

1-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yerli Malı Tebliği
2-TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesi Usul ve Esaslar
3-Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi
4-Eurostat Verilerine Göre Teknoloji Sınıflamaları

Yerli Malı belgesine ait Tebliğ dökümanını indirmek için tıklayınız.

Odamızca düzenlenmekte olan Yerli Malı belgesine ait Tebliğ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğe ait uygulama esasları,  TOBB Yönetim Kurulu’nun onayı ile 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi müracaatı ve istenen belgeler ile ilgili olarak detaylı bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.tobb.org.tr/SanayiMudurlugu/Sayfalar/YerliMaliBelgesi.php

Yerli malı belgesi için TOBB’a yatırılacak tutar 900 TL

TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13 

HESAP ADI: TOBB VAKIFBANK ŞUBESİ

Belge bedeli için odaya yatırılacak tutar 2.000 TL  

TR04 0001 5001 5800 7302 0167 95

HESAP ADI: KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI