Kapasite Raporu Nedir

Kapasite raporu; üretim yapan firmaların üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.

Kapasite Raporu Tanzimini Zorunlu Kılan Mevzuat

6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
5174 sayılı TOBB Kanunu,
T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve ihracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler,
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:

Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi,

Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,

Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında

Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde, Resmi ve özel ihalelerde,

Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde, Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,

Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,

İmalatçı belgesi alımında, Vergi incelemelerinde,

Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Hesapları dökümanına ulaşmak için tıklayınız.

Kapasite Raporu Müracaat Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Kapasite Raporu İçin Gerekli Evrak Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Bilgi İçin:

Begüm ARSLAN / Kapasite Servis Sorumlusu

Tel: 0288 212 43 25 – Dahili-122

E-posta: begum.arslan@kirklarelitso.org.tr