Misyonumuz

Kırklareli’nin ekonomik kalkınmasını destekleyecek tüm sektörlerde etkin projeler gerçekleştirmek ve insan kaynağının gelişimini desteklemek.

Vizyonumuz

Kırklareli’nin ekonomik ve insani kalkınma sürecinde öncü kuruluş olmak.

Kalite Politikamız

Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, geliştirmek, birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, mesleki disiplini ve ahlakı oluşturmak ve dayanışmayı sağlamak amacıyla kurulmuş, kanunlarla görevlendirildiği hizmetleri yerine getirmenin yanı sıra gerek üyelerinin ve gerekse bölgedeki sorunların giderilmesi için çözümler üretip ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunarak sorunların aşılması çabası içinde çalışmalarına aralıksız devam etmek, 5174 sayılı kanun kapsamında yer alan ticaret ve sanayi odası faaliyetlerini yürütmek ve Oda faaliyetlerinde, kalite sistemimiz içerisinde sürekli iyileştirme yapmak, Kalite Yönetim Sistemine uygun hizmet vermek, Bölgemizde Sosyal Sorumluluk Projeleri düzenlemek temel kalite politikamızdır.

Basın Yayın Politikamız

Üyeleri arasında aidiyet duygusunu geliştirmeyi, dayanışmayı sağlamayı öncelikleri arasında tutar, Yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi, politikaların üretilmesi için vizyoner bir yaklaşımı esas alır, Basın Yayın politikalarının uygulanmasında güncel donanım ile yöntemleri kullanır, Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kültürünü ve ortak aklın oluşturulmasını ön planda tutar.

Bilgi İşlem Politikamız

Bilgi Çağında Rekabetçi dünya şartlarında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek personel ve üyelerimizin bilgi ve iletişim teknolojilerini, etkin ve sürekli iyileştirerek kullanmasını sağlamak, Mevcutta bulunan arşiv ve web sitesi gibi bilgi sağlayan sistemlerin geliştirilmesi ve daha etkin kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

İnsan Kaynakları Politikamız

İşin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek. Doğru kişi doğru işe yerleştirilir.

Çalışanlarımız için sürekli gelişim ve iyileştirme olanakları sağlanır, Kurum içi gelişim ve iletişime önem verilir. Anlaşılır, adil ve şeffaf ücret politikası yürütülür, Performans Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın performansları değerlendirilir, gelişime açık yönleri belirlenir. İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmektir.

Mali Yönetim Politikamız

Tüm harcamaları onaylanmış yasal bütçeye uygun olarak gerçekleştirmek, Odanın yatırımlarını, ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesini esas alarak finansal kaynaklarını maksimum verimle kullanmak, Odanın mali gücünü sürekli olarak iyileştirmektir.