Soner ILIK

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsnü Güngör AKARCA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aytaç YÜCE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat ACAR

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi

Burak ÖZLEK

Yönetim Kurulu Üyesi

Recep BARS

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet EROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi