İsmail Hakkı ÖZSAN

Chairman of the Board

Burak ÖZLEK

Vice Chairman of the Board of Directors

Serkan KESER

Vice Chairman of the Board of Directors

Hüsnü Güngör AKARCA

Board Member

Murat ACAR

Board Member

Recep BARS

Board Member

Aytaç YÜCE

Board Member

İsmail Hakkı ÖZSAN

Speaker of the Assembly

Julide BAŞKUR

Deputy Speaker of the Parliament

Ertan ÖZBEK

Deputy Speaker of the Parliament

Fırat ALTINTEL

Member of Parliament

Emin Erhan TAŞER

Member of Parliament

Erdal Özlek

Member of Parliament

Mustafa BİLİK

Member of Parliament

Atilla AKIN

Member of Parliament

Gürkan ORAS

Member of Parliament

Çiğdem ÖZBASMACI

Member of Parliament

Kadir DURAN

Member of Parliament

Ahmet EROĞLU

Member of Parliament

Bahadır SUCUOĞLU

Member of Parliament

Özcan GÜMÜŞ

Member of Parliament

Sebahattin ŞAN

Member of Parliament

Serdar DURA

Member of Parliament

Alaatin Ersan ŞENYİĞİT

Member of Parliament

Muhammed Kaan BAĞCI

Member of Parliament

Erhan BİLGİÇ

Member of Parliament

Cengiz ALIPATAR

Council Member Clerk Member

Eyüp Sultan ŞENAY

Member of Parliament