K Yetki Belgeleri

K Yetki Belgeleri kara yolu ile yük ve eşya taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ya da tüzel kişiliklerin bu işleri yapabilmek için edinmek zorunda oldukları belgedir. Belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır. Yapılacak taşımacılık şekline göre K Belgesi türü değişmektedir.

30431 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğini incelemek için tıklayınız.

Taşımacılık faaliyeti yürütecek firmaların;

K1: Nakliyecilik faaliyeti yürütecek gerçek ve tüzel kişilerin K1 tipi belge,
Not: Şirketlerde 50 Ton, şahıslarda 25 ton azami yüklü ağırlığın sağlanması gereklidir.

K1*: 3.500 KG altı araçla nakliyecilik yapan firmalar K1* tipi belge,

K1Ö: Özel amaçlı taşıtlar (çekici, kurtarıcı gibi) K1Ö tipi belge,

K2: Kendi yükünü 3.500 kg üstü araçla taşıyacak firmaların K2 tipi belge,

K2*: Kendi yükünü 3.500 kg altı araçla taşıma K2* tipi belge,

K3: Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmaların K3 tipi belge,
Not: 35 ton yüklü ağırlık kapasitesi ve en az 2 araç kayıtlı olmalıdır.
edinmeleri gerekmektedir.

HIZLI İNDİRME | Dilekçe ve Dokümanlar
>Gerçek Kişi Başvuru Dilekçesi >Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi
>İlave Düşün Dilekçesi >Yenileme Dilekçesi

K Yetki Belgesi 2021 Yılı Belge Bedelleri

Yetki Belgesi Yeni Belge Bedeli Yenileme Bedeli KTY 71’e göre belge alımı
K1 Yetki Belgesi 16.547,00 TL 827,00 TL 8.273,00 TL
K1* Yetki Belgesi  4.136,00 TL 206,00 TL 2.068,00 TL
K2 Yetki Belgesi 16.547,00 TL 827,00 TL 8.273,00 TL
K2* Yetki Belgesi  4.136,00 TL 206,00 TL 2.068,00 TL
K3 Yetki Belgesi 8.272,00 TL 413,00 TL 4.136,00 TL
Her Bir Taşıt İçin Taşıt Kartı Ücreti 495.00 TL 99,00 TL 495,00 TL
Oda İşlem Ücretleri
Yetki Belgesi İşlem Ücreti 145 TL  (1 araç için) 145 TL  (1 araç İçin) 145 TL   (1araç için)
Araç İşlem Ücreti (Araç Başı) 32 TL 32 TL 32 TL