KIRKLARELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONELİ

Genel Sekreter
Merve GELEP

Oda Sicil Müdürü
Yaşar ERGÜL

Oda Sicil Memuru
Özgür EMİR

Oda Sicil Memuru / K Belgeleri
Mesut FİDAN

Oda Sicil Memuru / Vezne
Bahar Rodoplu Kutlu

Ticaret Sicil Müdürü
Murat UZUN

Ticaret Sicil Memuru
Burç İSKAR

Oda Görevlisi
Metin Şallı