Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık, Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Murtaza, Başkan Yardımcısı Gülçin Sarıçiçek ile Yönetim Kurulu Üyesi Funda Buluç’u misafir etti.

* Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık; “Eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan büyük önem taşımaktadır”

Erken teşhisle birlikte verilecek özel eğitimin otizmli çocukların toplumsal hayata kazandırılmasında büyük önem taşıdığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık; “Otizm, yaşamın erken dönemlerinde kendini gösteren ve sosyal ilişkilerde, iletişim kurmada, davranış kalıpları oluşturmada ve bilişsel gelişmede gecikmeler ve sapmalarla izlenen bir gelişim sorunu olarak kabul edilmektedir. Her insan dünyaya farklı özelliklerle gelmektedir. Herkesin kendine has fiziksel, duygusal ve sosyal yapısı vardır. Herkes için gerekli olan eğitim, otizmli çocuklarımız için aynı zamanda bir tedavi yöntemi olduğundan, büyük önem arz taşımaktadır. Onların sosyal hayatta yer alabilmeleri ve kendi ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsız karşılayabilmelerini arzu ediyorum. Bu konuda yapacağınız faaliyetlerde üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız” dedi.

Kırklareli Otizm Derneği Başkanı Eylem Murtaza yaptıkları faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu Başkanımız Soner Ilık’a bilgiler vererek; “Otizmli bireylerin çocukluktan itibaren önyargı ve ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli eğitim alabilmelerini temin etmek ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak, başta otizmli çocuklarımızın aileleri olmak üzere toplumumuzun her bireyinin görevidir” dedi.