Odamızın ev sahipliğinde, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi” kapsamında “Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme (Hoshin Kanri) Eğitimi” 04-05 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Trakya’nın sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak hedefiyle, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hayata geçirilen “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi” ve “Trakya Verimlilik Platformu” çalışmaları kapsamında düzenlenen “Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme (Hoshin Kanri) Eğitimi” hakkında açıklamada bulunan Eğitmen Halil Çetinay şunları kaydetti:

“Hoshin Kanri şirketi bir üst seviyeye çıkaracak strateji ve hedeflerin geliştirilmesini, sonrasında bu stratejilerin ve hedeflerin en üst seviyeden en alt seviyedeki iş gruplarına kadar kırılmasını veya hizalanmasını hedefleyen süreç odaklı sistematik bir yaklaşımdır. En önemlisi bu stratejileri ve hedefleri gerçekleştirebilmek için somut bir yol haritası oluşturma sürecidir. “Stratejik Planlama ve Hedef Belirleme Eğitimi” ile KOBİ’lerde uzun, orta ve kısa vadeli strateji ve hedeflerin belirlenebilmesi, hedeflerin kırılması ve hizalanabilmesi, hedefler için yol haritası oluşturulabilmesi hedeflenmektedir.”

Firma sahipleri, Genel Müdürler, CEO, direktörler ve müdürlerinin yer aldığı eğitim; açılış konuşması, tanışma ve program hedeflerinin katılımcılara aktarılması ile başladı. Katılımcılara; “Amaç ve Üretkenlik”, “Yalın Düşünce”, “Liderlik ve Vizyon”, “Yönetim Türleri”, “Hoshin Kanri Nedir?”, “Hoshin Kanri Araçları”, “Hoshin Kanri Süreçleri”, “Göstergelerin Tanımlanması ve Hedeflerin Belirlenmesi”, “Strateji ve Hedef Belirleme Yaklaşımları”, “Strateji ve Hedeflerin Geliştirilmesi”, “Strateji ve Hedefler ile Fonksiyonlar Arasındaki İlişki”, “Yönetim Göstergeleri (KMI’s)”, “Strateji ve Hedefler ile Uyumlu Performans Göstergelerinin Geliştirilmesi”, “Strateji ve Hedefler ile Performans Göstergeleri, Performans Göstergeleri ile Fonksiyonlar Arasındaki İlişki”, “Uzun Vadeli Yönetim Felsefesi”, “X Matris”, “Üst Seviyedeki Strateji ve Hedeflerin Alt Seviyedeki İş Gruplarına Kadar Kırılması ve Hizalanması”, “Strateji ve Hedefleri Başarmak İçin Her Seviyede Somut Bir Yol Haritası Oluşturulması” konularında bilgilerin verildiği eğitim “Örnek Vaka Çalışması Uygulaması” ile sona erdi.