Değerli Üyemiz;

Trakya Verimlilik Platformu tarafından uygulanmakta olan “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilmekte, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenmektedir. Uygulama süresi üç yıl olan proje boyunca KOBİ’lere yönelik kapasite artırma faaliyetleri düzenlenmektedir.

Proje kapsamında KOBİ’lere yönelik düzenlenecek “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi” 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecektir.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi ile, KOBİ’lerin enerji politikalarını belirlemesi, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturacakları enerji yönetim programları ile enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansını değerlendirerek iyileştirmelerin sağlanması hedeflenmektedir.

 

Yer: Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası

Eğitim Tarihi: 15-16-17 Mart 2023

Eğitmen: Celal Aşkaroğlu

Başvuru: Eğitim başvuruları 13 Mart 2023 Pazartesi gününe kadar kabul edilecektir. Başvurular kontenjan dolana kadar alınacaktır.

Katılımcı: Eğitim kontenjanı 15 kişi olarak belirlenmiş olup, her firmadan bir katılımcı ile sınırlıdır.

Sertifika: Eğitimin tamamına katılan ve eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara “ISO 50001 Eğitim Sertifikası”, başarılı olamayanlara “Katılımcı Sertifikası” verilecektir. Sertifikalar, katılımcıların başvuru yaptıkları adreslerine gönderilecektir. Trakya Verimlilik Platformu Eğitim Katılım Belgesi ise katılımcıların başvuru yaptıkları e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Önemli Not: Eğitimlerimiz, Trakya Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), İmalat Sanayi’nde faaliyet gösteren KOBİ’lere yöneliktir. (Avrupa Birliği KOBİ tanımına göre 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 400 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır.)

PROGRAM:

 1. Gün

10:00 – 10:15 Tanışma

 • Açılış konuşması
 • Tanışma ve program hedeflerinin katılımcılara aktarılması

10:15-10:45 Standart Maddeleri

 • Kapsam
 • Atıf yapılan standartlar
 • Terimler ve tarifler

10:45 – 11:00 Çay / Kahve Arası

11:00 – 12:00 Kuruluşun Bağlamı

 • Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • Enerji yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
 • Enerji yönetim sistemi

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15 Liderlik

 • Liderlik ve taahhüt
 • Enerji politika
 • Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

14:15 – 14:30 Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15 Planlama

 • Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • Amaçlar, Enerji hedefleri ve bunlara erişmek için planlama

15:15 – 15:30 Çay / Kahve Arası

15:30 – 16:30 Planlama

 • Enerji gözden geçirmesi
 • Enerji performans göstergeleri
 • Enerji referans çizgisi
 • Enerji verilerinin toplanmasının planlaması
 1. Gün

10:00 – 11:00 Destek

 • Kaynaklar
 • Yeterlilik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Dokümante edilmiş bilgi

11:00 – 11:15 Çay / Kahve Arası

11:15 – 12:00 Operasyon

 • Operasyonel planlama ve kontrol
 • Tasarım
 • Tedarik

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15 Performans Değerlendirme

 • Enerji performansı ve EnYS’nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirmesi

Ø  Genel

Ø  Yasalar ve diğer şartlara uygun değerlendirilmesi

14:15 – 14:30 Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15 Performans Değerlendirme

 • İç tetkik
 • Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme

 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • Sürekli iyileştirme
 1. Gün

10:00 – 11:00 Tetkik

 • Tetkik tanımı
 • Tetkik kriterleri
 • Tetkik delili
 • Tetkik bulguları
 • Tetkik ekibi
 • Tetkik planı
 • Tetkike hazırlık
 • Tetkik soru listesi
 • Tetkik kayıtları

11:00 – 11:15 Çay / Kahve Arası

11:15 – 12:00 Pratik Çalışma

12:00 – 13:00 Öğle Yemeği ve Ara

13:00 – 14:15 Tetkik

 • Tetkik prensipleri
 • Tetkik çeşitleri
 • Tetkikin faydaları
 • Tetkik amacı
 • Tetkik kapsamı
 • Tetkik gerçekleştirme

14:15 – 14:30 Çay / Kahve Arası

14:30 – 15:15 Pratik Çalışma

15:15 – 15:30 Çay / Kahve Arası

15:30 – 16:30 Başarı Sertifikası için Değerlendirme Sınavı

Eğitime başvuru yapmak için lütfen TIKLAYINIZ.