Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi” kapsamında, Trakya Bölgesi’nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak kurulan ve Yönetim Kurulu Üyesi olduğu “Trakya Verimlilik Platformu”nun Keşan Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “4. Danışma Kurulu Toplantısı”na katıldı.

Düzenlenen toplantıda; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile yetkililer yer aldı. Toplantı kapsamında yapılan ve yapılacak olan çalışmalar üzerine görüşmelerde bulunuldu.

* KTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Verimlilik Platformu Üyesi Soner Ilık; “Trakya Verimlilik Platformu; yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştıracak araçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmaktadır”

“Trakya Verimlilik Platformu”nun çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Soner Ilık şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Trakya Verimlilik Platformu, Trakya Bölgesi’nde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek sürdürülebilir sanayi politikalarının yaygınlaştırılması amacıyla kurulmuş bir iş birliği ağıdır. Platform; imalat sanayinde kaynak verimliliğinin artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması, atıkların çevreye olan etkilerini azaltarak katma değer sağlayacak endüstriyel simbiyoz ve benzeri eko-verimlilik çalışmalarıyla yeşil ekonomiye geçişi kolaylaştıracak araçların bölgede yaygınlaştırılması için çalışmalar gerçekleştirir.

Avrupa Birliği’nin“Avrupa Yeşil Mutabakatı- EU Green Deal”, politikaları ile uyumlu olarak Platform, makro düzeyde imalat sanayinde kaynakların verimli kullanımını yaygınlaştırmayı, yeşil/yenilenebilir enerji yatırımlarını teşvik etmeyi ve bu sayede bölgenin rekabetçiliğini artırmayı hedeflemektedir. 11 Aralık 2019 tarihinde yayınlanan Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı iklim ve çevreyle ilgili zorluklarla mücadele konusunda kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaktır. Avrupa Birliği bu mutabakat ile 2050’ye kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi (karbon nötr), ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıştırılmasını ve sadece bir bölgenin değil, tüm dünyanın bir bütün olarak kalkınmasını hedeflemektedir.”