Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında kutlanmakta olan “35. Ahilik Haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

“Kardeşlik, yiğitlik, cömertlik ile dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın; sanat ile birleşimidir, ahilik. Türk-İslam Tarihi’nde önemli bir yeri olan Ahilik, Anadolu’dan neşet eden ancak tüm dünyaya örnek olacak ticari ve sosyal öğretileri içinde barındırmaktadır. Bugün, modern dünyada ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite, standart, tüketici hakkı, sosyal dayanışma ve arabuluculuk gibi birçok kavram Ahilik Teşkilatı çatısı altında asırlar öncesinde Anadolu topraklarında hayata geçirilmiştir. Anadolu’daki Türk Kültürü’nün birlik ve dayanışmanın sembolü olan Ahilik, Selçuklu Devlet yapısının temel unsurlarından biri olmuş, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli katkılar sağlamıştır.

Ahilik, halka dönük bir kurumdur. Ahiler, kendi ticaret çıkarını diğer meslektaşlarından üstün tutmayan; mutluluğu halka hizmet edip yararlı olmakta arayan kişilerdir. Müşteri her zaman haklıdır sözü de bu anlayışın eseri olarak dilimize yerleşmiştir.

Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim, Ahilik Kültürü’dür. Ahilik Teşkilatı’nın Kurucusu Ahi Evran-ı Veli’nin düşünceleri ve Ahilik Geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir.

Ahilik, ticari düzenlemelerin yanı sıra asıl ahlaki ilkeleri ile toplumda yer etmiş; Osmanlılarda Lonca ve Gedik Kuruluşları olarak devam ettikten sonra, Cumhuriyet Dönemi’nde yerini Esnaf ve Sanatkarlar Odaları’na bırakmıştır. Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinden esnaf ve sanatkârlarımız, tüccarlarımız, sanayicilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum.”