Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı’nın ekte bir örneği sunulan yazısına atfen; Meksika Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi hakkında bilgi verilmekte olup, söz konusu paketin yüksek enflasyonla mücadele için üretim, dağıtım ve dış ticaret alanlarında muhtelif önlemleri içerdiği belirtilmiştir.

Konu hakkında daha önce kamuoyuna duyurulan ve 72 tarife kaleminde sınıflandırılan ürünlerin ithalat vergilerinden geçici olarak muaf tutulması ile ilgili Kararname hakkında da bilgi verilmektedir.

Meksika Maliye ve Kamu Kredisi Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla.

Enflasyon ve Kıtlıkla Mücadele Paketi 04.05.2022 (İngilizce Gayriresmi Tercüme) ve 16.05.2022 tarihli Kararname-Gayriresmi Tercümesi