“Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı”na başvurular 07-21 Mart 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Sorularınız için [email protected] adresine mail atabilir ya da 0530 029 06 39 numaralı telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

* PROJE HAKKINDA

Paramı Yönetebiliyorum projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Visa Türkiye ortaklığında, 30 banka ve e-para kuruluşunun destekleriyle 2009 yılından bu yana devam eden, farklı hedef kitlelere yönelik finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesini amaçlayan bir projedir.

Proje kapsamında tüm Türkiye’de bireylere bütçe yapabilme, finansal kavramları anlama ve hayatları boyunca karşılarına çıkacak olan finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanma becerisi kazandırmak üzere eğitimler verilmektedir. Eğitimlerde bütçe yapma, doğru ve kontrollü harcama, birikim ve yatırım, borç yönetimi, finansal hak ve yükümlülükler konuları işlenmektedir.

* EMEKTEN SEPETE KADIN KOOPERATİFLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

“Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında Ocak 2021 itibariyle pilot olarak hayata geçirilen “Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı” ile seçilen 14 kadın kooperatifi, e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için gerekli eğitimler ile desteklenmiş, ürettikleri ürünleri internet ortamında kooperatiflerine özel kurulan e-ticaret sitelerinde pazarlamaları, kooperatiflerinin web sitelerinin kurulması ile birlikte internet ortamında görünürlük sağlanmış ve kooperatif üyelerinin sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkıda bulunulmuştur.

* 2021 yılında desteklenmeye hak kazanıp E-ticaret platformlarını oluşturan Kadın Kooperatiflerinin e-ticaret siteleri aşağıda listelenmiştir.

www.sarkoop.com

www.mersinden.com

www.Kadama.com.tr

www.atiktanhayata.com

www.e-makkop.com

www.gunesinkadinlariduzcekoop.com

www.zenovalife.com

www.gazipasakadingirisimi.com

www.yuksekovademeterkoop.com

www.zeynilerbereketi.com

www.milaspazaryeri.com

www.kalecikhanimeli.com

www.baskentkadingirisimi.com

www.artantep.com

“Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı”nın 2022 döneminde “Paramı Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında seçilecek olan 12 kadın kooperatifinin, e-ticaret ekosistemine dahil olabilmeleri için gerekli eğitimler ile desteklenmesi, ürettikleri ürünleri internet ortamında kooperatiflerine özel kurulacak olan e-ticaret sitelerinde pazarlamaları, kooperatiflerinin web sitelerinin kurulması ile birlikte internet ortamında görünürlük sağlanması ve kooperatif üyelerinin sosyoekonomik konumlarının güçlenmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

* KİMLER BAŞVURABİLİR?

“Emekten Sepete Kadın Kooperatifleri Destekleme Programı”na; ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kadın kooperatifleri başvurabilecektir.

Başvuru sahibi kooperatiflerin; ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeleri, üretime katkısının bulunması, sürdürülebilirliği ve ayrıca kooperatifin faaliyet konularına uygunluğu aranacaktır.

Başvuru Tarihi: 7 – 21 Mart 2022

 * EMEKTEN SEPETE KADIN KOOPERATİFLERİ DESTEKLEME PROGRAMI DETAYLARI:

Program kapsamında gelen başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 12 kadın kooperatifine 1 yıl boyunca aşağıdaki maddeler halinde bulunan içerikler verilecektir:

 1. Kadın Kooperatiflerinin İnternet Sitelerinin Oluşturulması
 2. Kadın Kooperatiflerinin Dijital Kurumsal Kimlik Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi (Logo Tasarımı, İşletmeye Özel Konsept Web Tema Tasarımı, Başlangıç Banner Tasarımı)
 3. E-Ticaret Altyapılarının oluşturulup E-ticaret sitelerinin kurulması
 4. Temel Düzey Panel Eğitimi
 5. İleri Düzey Panel Eğitimi
 6. Pazaryeri Entegrasyonu E-ticaret eğitimiE-ticaret Alanında Başarılı Olmanın Püf Noktaları
 7. SEO Eğitimleri ve Pazaryeri Kurulum Eğitim ve Danışmanlığı
 8. Google ve Facebook Reklamları, Sosyal Medya Eğitimi
 9. Kadın Kooperatifleri için Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Önemli Not: Eğitimler pandemi koşulları nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

* İSTENİLECEK BELGELER:

 • İmzaya yetkili yönetim kurulu üyelerinin imza sirküleri,
 • Kooperatifin en son yaptığı genel kurul tutanağı,
 • Kooperatifin faal olduğuna dair bağlı bulunduğu kurum müdürlüğünden alınacak faaliyet belgesi,
 • Kooperatif Tüzüğü*

*Başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, programa dahil olmaya hak kazanan 12 Kadın Kooperatifinden Sanal Pos başvuruları için gerekli dokümanları hazırlamaları istenecektir.

* BAŞVURU KRİTERLERİ:

 • E-ticaret altyapısı kurulu olmayan, E-ticaret yapmayan kadın kooperatifleri,
 • Geleneksel el işi, hediyelik eşya vb. üretimi gerçekleştiren* ve üretimine dair taahhüt veren kadın kooperatifleri,
 • Gıda ve yöresel gıda üretimi gerçekleştiren** ve üretimine dair taahhüt veren kadın kooperatifleri
 • Program kapsamında yıl boyunca sürecek olan eğitimlere bir kooperatif üyesinin tam ve eksiksiz katılımını taahhüt eden kadın kooperatifleri başvurabileceklerdir.

*Geleneksel el işi ve hediyelik eşya vb üretimi gerçekleştiren Kadın Kooperatifleri için minimum 50 çeşit ürün yelpazesi olması gerekmektedir

**Gıda ve yöresel gıda üretimi gerçekleştiren Kadın Kooperatiflerinde ürün çeşitliliği aranmamaktadır.

* BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Başvurular, UNDP, Habitat Derneği, Visa Türkiye ve İdeasoft tarafından değerlendirilecektir. Başvuruların değerlendirme aşamasında; ürün çeşidi ve aktif kooperatif üye sayısı fazla olan, İlgili şartları taşıması şartıyla, 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz destekleme programımızdan faydalanmamış illerde bulunan kadın kooperatiflerinin başvuruları önceliklendirilecektir.

*Geçmiş dönemde desteklenmeye hak kazanmış kooperatiflerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Programa katılmaya hak kazanan kadın kooperatiflerine, başvuru formunda tarafımıza ilettikleri iletişim adresleri üzerinden dönüş sağlanacaktır.

* EĞİTİM TARİHLERİ

Eğitimler, kadın kooperatiflerinin E-ticaret altyapısının kurulabilmesi için gerekli evrakları hazırlayıp İdeasoft’a iletmelerinin sonrasında başlayacaktır. Detaylı eğitim takvimi Destekleme Programından faydalanmaya hak kazanan kadın kooperatifleri ile paylaşılacaktır.