Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür,  Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın da paydaşı olduğu “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında Kırklareli Üniversitesi’nin “GIDA İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ” olması ile ilgili gerekli detay ve gelişmeleri değerlendirdi.

* KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Kırklareli Üniversitesi’nin “GIDA İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ” olması ilimizin ve bölgemizin kalkınmasına büyük katkısı olacak”

Kırklareli Üniversitesi’nin “GIDA İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ” olmasının ilimiz ve bölgemiz açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Odamızın da paydaşı olduğu Kırklareli Üniversitesi’nin hazırlayıp yürüttüğü ve 32 Üniversite arasında 5 Pilot Üniversite olmaya hak kazanan Kırklareli Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, iç ve dış paydaşlardan elde edilen veriler sonucunda  “GIDA” alanında İhtisaslaşacak Yükseköğretim Kurumu olarak belirlendi. Kırklareli Üniversitesi bu proje ile hem Kırklareli’ne hem de bölgemize hitap etmeyi hedefliyor.  Proje ile ilimizde Süt ve Süt Ürünleri başta olmak üzere Yerel Gıda Ürünleri, Tarım ve Hayvancılık alanında bilimsel çalışmalar yürütülecek, firmaların ve sektörlerin gelişimi desteklenecek.

İlimizde bulunan işletmelerimizin %21’ini Gıda ve %7’sini Tarım ve Hayvancılık oluşturmaktadır. Bölgemizin kalkınmasında özellikle etkili olan Ana Gıda Sektörü Süt ve Süt Ürünleridir. Kırklareli, Marmara Bölgesi’nin süt ihtiyacının %30’unu karşılamaktadır. Bunun yanı sıra; Et ve Et Ürünleri, Arıcılık, Arı Ürünleri, Bağcılık ve Üzüm Ürünleri de bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Kırklareli Üniversitesi ile çiftçilerin, imalatçıların, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, kooperatiflerin daha yakın işbirliği içinde çalışması; Kırklareli’ne özgü ürünlerin hem kalitesinin geliştirilmesi hem de yerel markalar ile coğrafi işaretler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Kırklareli Üniversitesi bünyesindeki Gıda AR-GE ve Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’nde; yeni ürün geliştirme, atık ve yan ürün yönetimi, markalaşma, dijitalleşme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar kapsamında ilimizin halen kullanılmayan kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra, yeni ekonomik kazançların üretilebilmesine ve gıda üretiminde sürdürülebilirliliğin sağlanmasına da katkı sunacaktır. Bilimsel çalışmalarıyla ürün çeşitliliği ve ürünlerden elde edilecek katma değeri geliştirmenin yanı sıra markalaşma, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, istihdam, üretim süreçlerinde teknolojinin geliştirilmesi, gıda güvenliği gibi pek çok konuda katkı sağlayacak projede emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Şengörür olmak üzere herkese teşekkür ederim” dedi.