Değerli Üyemiz;

Milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletinin doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğidir.

Bu itibarla;

  • Akaryakıt ve LPG Otogaz İstasyonları’nda bulunan Akaryakıt, LPG, Adblue, Tanker Sayaçları, Lastik Hava Basınç Ölçerler ile kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri, Aks kantarları, Kütle Setleri ve Ölçüleri için muayene başvuruları iki yılda bir, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’ne https://basvuruportal.tse.org.tr adresi üzerinden her yılın Şubat ayının son gününe kadar elektronik ortamda yapılacaktır.
  • Takograf Cihazları’nın muayene başvuruları ilgili Muayene Servisleri’ne gün/ay/yıl takip edilerek iki yılda bir yapılacaktır.
  • Otomatik tartı aletleri ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan otomatik olmayan tartı aletleri muayene başvuruları iki yılda bir olmak üzere her yılın Şubat ayının son gününe Tartı Aletleri Yetkili Muayene Servisleri’ne yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Muayene ve Damgalama Yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine (http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.

İlgililerin süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri ve cezalı duruma düşmemeleri hususunu,

Bilgilerinize önemle sunarız.