Değerli Üyemiz;

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmış olup, anılan değişiklikler 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

Birliğimiz girişimleri sonucunda yapılan değişikliklerden sektörümüzü ilgilendiren en önemli değişiklik Yetki Belgesi sahiplerinin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi’ne veri gönderme zorunluluğunun;

C2, C3, L1, L2, N1, N2, T1 veya T2 Yetki Belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler ile C1, K1, K2 veya K3 Yetki Belgesi’ne sahip tüzel kişiler için 1/1/2023 tarihine kadar,

C1, K1, K2 veya K3 Yetki Belgesi’ne sahip gerçek kişiler için 1/1/2024 tarihine kadar ertelenmiş olmasıdır.

Söz konusu Yönetmeliğe ilişkin Değişiklik Tablosu EK‘te tarafınıza sunulmaktadır.

EK: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklik Tablosu 31.12.2021