Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.

 <<< Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2022 >>>

Desteğin Amacı:

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

 Destek Kapsamı:

İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’lere:

  • 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü”,
  • Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartı ile;

yeni istihdam edilecek personel başına kefilsiz, teminatsız, masrafsız, faizsiz olarak KOSGEB tarafından 100 Bin TL geri ödemeli destek verilecektir.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir.  Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilmelidir.

Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir.

Başvuru Şartları:

– Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanmaktadır.

– 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde etmiş aktif MKİ’ler başvuru yapabilecektir. (Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.)

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek Personelde aranan şartlar:

– 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

-Başvuru döneminin ilan edildiği aydan (2021 Aralık) itibaren son 3 yıl içinde (2018 Aralık – 2021 Aralık tarihleri arasında) toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180’den fazla olmamalıdır.

– Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.

– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.

– Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru Yeri:

– Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

– Program başvuruları 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022’dir.

Geri Ödemeli Destek Ödemesi:

Başvurusu onaylanan işletmelerin aşağıdaki şartları taşıması halinde geri ödemeli destek tutarlarıişletme banka hesaplarına KOSGEB tarafından yatırılır. Tüm başvurular, sistemdeki başvuru tarihi sıralamasına göre işleme alınmaktadır ve ödemeler, bütçe durumu göz önüne alınarak yapılacaktır.

– SGK 4A’lı toplam personel sayısının, başvuru ve uygulama işlemleri takviminde belirtilen dönemdeki SGK 4A’lı ortalama personel sayısına eşit veya fazla olması,

– İstihdam edilebilecek personellerde aranan şartları taşıyan personelin istihdam edilmiş olması ve en az 10 prim günü olması,

– İşletmenin faal olması,

Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir. Destek ödemesi yapılabilmesi için bu borçların ilgili kamu kurumlarına ödenmesi veya tecil/taksitlendirme yapılması gerekmektedir.

Alınan Desteğin Geri Ödeme Süreci:

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir.

Başvuru döneminin ilan edildiği ay: 2021 / Aralık
İstihdamın korunmasında referans kabul edilecek geçmiş dönem aralığı: 2021 Ocak – Aralık ortalaması*

 

     
  İşlem adımı Tarih aralığı
PROGRAM BAŞVURUSU VE GEÇİCİ ONAY SÜRECİ İşletme program başvurusu son tarihi: 31 Mart 2022

saat 23:59

KOSGEB ilk kontrol süreci için son tarih: En geç: 5 Nisan 2022
Varsa bildirilen eksik ve hataların işletme tarafından giderilebileceği son tarih: 11 Nisan 2022

saat 23:59

KOSGEB son kontrol süreci sonu

(Bütçe kapsamında GEÇİCİ ONAY**):

En geç: 14 Nisan 2022
     
ÖDEME BAŞVURUSU VE KESİN ONAY SÜRECİ Yeni personelin işe alınabileceği son ay:

(Ayrılması durumunda, şartları karşılayan başka bir personel destek süreci içinde istihdam edilebilir)

Nisan, 2022

(SGK kayıtlarına en az 10 prim günü yansımış olmalıdır)

Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih***: 25 Mayıs 2022

saat 23:59

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih:

(Bütçe kapsamında KESİN ONAY**)

27 Mayıs 2022
     
  İkinci ödeme taksiti başvurusu süreci İkinci ödeme taksiti için Ödeme Talep Formunun işletme tarafından onaylanabileceği son tarih****: 24 Nisan 2023

saat 23:59

KOSGEB Uygulama Birimleri ödeme onayı için son tarih: 26 Nisan 2023
   
Geri ödeme başlangıcı: 2024 / Mayıs

 

*: SGK  kayıtlarına göre 4A kapsamındaki toplam prim günü sayısı 360’a bölünecek ve çıkan rakam bir üst tam sayıya yuvarlanacaktır

**  : Geçici onay ve kesin onay, destek bütçesi kapsamında program ve ödeme talebi başvuru sırasına göre verilir.

***: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 24 Haziran 2022’ye kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 28 Haziran 2022’ye kadar bunlara onay verilebilir.

****: Ödeme Talep Formu onayı KOSGEB tarafından verilen ancak ödeme işlemleri tamamlanamadan önce vergi / SGK borç sorgulama süresi dolan ve yenilenmesi gereken Ödeme Talep Formları 26 Mayıs 2023’e kadar güncellenebilir, KOSGEB Uygulama Birimleri tarafından 30 Mayıs 2023’e kadar bunlara onay verilebilir.   

Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOSGEB Kırklareli Müdürlüğü’nden alınabilecektir.

KOSGEB KIRKLARELİ MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Karacaibrahim Mah. Kurtuluş Cad. Uzunlar Apt. No: 48/B  Merkez / KIRKLARELİ

Email: kirklareli@kosgeb.gov.tr

Tel 1:  +90 312 595 25 00
Tel 2:  +90 312 595 28 00

PROGRAM KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER TABLOSU AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR

*: Sadece KOSGEB hedef kitlesinde yer alan alt sektörler desteklenecektir. Dünya Bankası istisna listesinde yer alan alt sektör ve faaliyetler desteklenmeyecektir.

NACE Kısım Kodu NACE Kısım adı NACE Bölüm Kodu NACE Bölüm adı
C İmalat 10 Gıda ürünlerinin imalatı
C İmalat 11 İçeceklerin imalatı
C İmalat 13 Tekstil ürünlerinin imalatı
C İmalat 14 Giyim eşyalarının imalatı
C İmalat 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
C İmalat 16 Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek yapılan eşyaların imalatı
C İmalat 17 Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
C İmalat 18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
C İmalat 20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
C İmalat 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
C İmalat 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
C İmalat 23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
C İmalat 24 Ana metal sanayii
C İmalat 25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)
C İmalat 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
C İmalat 27 Elektrikli teçhizat imalatı
C İmalat 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
C İmalat 29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
C İmalat 30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı
C İmalat 31 Mobilya imalatı
C İmalat 32 Diğer imalatlar
C İmalat 33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 45 Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 46 Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
G Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı 47 Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 55 Konaklama
I Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri 56 Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

56.21 Özel günlerde dışarıya yemek hizmeti sunan işletmelerin faaliyetleri

56.29 Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

J Bilgi ve İletişim 58 Yayımcılık faaliyetleri
J Bilgi ve İletişim 59 Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri

 

Not: Sadece 59.12 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri destek kapsamındadır.

J Bilgi ve İletişim 60 Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
J Bilgi ve İletişim 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 70 İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 71 Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri
M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 73 Reklamcılık ve piyasa araştırması
M Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler 74 Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 79 Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler
N İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri 82 Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
P Eğitim 85 Eğitim

 

Not: Sadece 85.51 Spor ve eğlence eğitim kursları destek kapsamındadır.

R Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 91 Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
R Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor 93 Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

93.11 Spor tesislerinin işletilmesi (hipodromlar hariç)

93.13 Form ve vücut geliştirme salonları

93.19 Aşağıdaki diğer sporla ilgili faaliyetler:

– Spor veya eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetleri,

– Kendi hesabına bireysel çalışan atlet, hakem, zaman tutucu, antrenör, spor eğitmeni vb. sporcuların faaliyetleri

– Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler

– Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri)

S Diğer Hizmet Faaliyetleri 95 Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
S Diğer Hizmet Faaliyetleri 96 Diğer hizmet faaliyetleri

 

Not: Sadece aşağıdaki faaliyetler destek kapsamındadır:

96.01 Tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru temizlenmesi

96.02 Kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri

96.03 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler