Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti:
“İnsan Hakları, insanca yaşamanın teminatıdır. İnsanın en temel hakkı, yaşama hakkıdır. Günümüzde, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrım yapmadan herkese uygulanması çağdaş devlet ve medeni toplum olmanın temel göstergesi haline gelmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile “10 Aralık” tarihi her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlanmış ve 10 Aralık her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlanmasıyla birlikte en yüksek evrensel değer olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi herkesin görevidir.

Çağdaş dünyanın bir üyesi olarak, ülkemizde insan haklarının korunması ve daha ileri götürülmesi, toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bireylerin yasa önünde eşitliğine ve ayırımcılığa uğramamalarına dayanan ve hukukun üstünlüğü ilkesiyle korunan İnsan Hakları’na saygı, Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez niteliklerindendir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanlığın ortak değeri, çağdaş dünyanın ortak paydası olan, İnsan Hakları’nın Anayasası olarak da tanımlanan “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kabulünün 73. Yıldönümü’nün de  tüm insanlığın, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde belirtilen temel hak ve özgürlüklerden istifade edebildiği ve her alanda insan haklarının öncelikli olarak kabul gördüğü bir gelecek dilerim.”