Sayın Üyemiz;

6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, Kuyumcu’nun veya Kuyum İşletmesi’nin tam zamanlı çalışan en az bir personelinin ilgili Ustalık Belgesi’ne sahip olması gerektiği; ikinci fıkrasında ise anılan kişilerin Ortaöğretim veya Yükseköğretim Kurumları’nın Kuyumculuk Faaliyetleriyle ilgili alanlarından ya da bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kuramlarından mezun olmaları durumunda Ustalık Belgesi şartının aranmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmelik hükümleri gereğince, Ustalık Belgesi’nden Muafiyet Sağlayan Alanların belirlenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yürütülen çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşlerine başvurulmuş ve bu görüşler de dikkate alınarak söz konusu alanlar Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında Ortaöğretim ve Yükseköğretim Kurumları’nın Ustalık Belgesi’nden Muafiyet Sağlayan Alanlar aşağıdaki görselde yer almaktadır.