Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği çerçevesinde finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”nin Çorlu’da düzenlenen “Temsili Mutabakat Metni İmza Seremonisi”ne katıldı.

22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 11.00’de düzenlenen törene; Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Üyeleri, paydaş kurum ve kuruluşlar ile basın mensupları katıldı.

* KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi, KOBİ’lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacak”

“Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi” hakkında açıklamada bulunan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Trakya Verimlilik Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Soner Ilık şunları kaydetti:
“21 Ocak 2021 tarihinde uygulanmaya başladı. Trakya Kalkınma Ajansı’nın faydalanıcı kurum olarak yer aldığı bu proje kapsamında, Trakya Bölgesi’nin imalat hacmi ve kalkınma potansiyeli göz önünde bulundurularak “Trakya Verimlilik Platformu” kuruldu.

Trakya Verimlilik Platformu bölgedeki KOBİ’lerin enerji ve süreç verimliliği konusunda farkındalık ve bilgilerini artırmayı, paydaşların yeşil enerji, temiz üretim konularında kapasitelerini geliştirmeyi,  kurumlar arasında işbirliği ortamı yaratmayı, paydaşların verimlilik odaklı üretim konularında kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; Türkiye’nin verimlilik açısından performansı gelişmiş ülkelere oranla önemli derecede düşük ancak potansiyeli oldukça yüksektir. Bu durum, ülke kaynaklarının her düzeyde tam ve etkin kullanımını ve tüm politikalarda verimlilik ilkelerinin gözetilmesi ve uygulanması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

İşletmenin sürdürülebilirliğini ve piyasada rekabet avantajını sağlamak, karlılığını arttırmak, işletmenin mevcut süreçlerinin incelenmesi ve süreç yönetimi oluşturulması ile sağlanabilir. Süreçlerin birbirleri ile olan ilişkilerinin saptanması,  her bir süreç için sürekli ölçüm yapılması, ölçüm sonuçlarına göre tespit edilecek israfların önlenmesi ve verimsizliklerin iyileştirilmesi,  işletmenin amaçlanan sonuçlara erişmek için etkinliğine ve verimliliğine katkı sağlar. Nihayetinde ise işletmenin genel performansını arttırır.

“Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”, Platform aracılığıyla 3 yıl içerisinde Trakya Bölgesi’nde rekabetçi sektörler olarak belirlenen 8 ana sektörde faaliyet gösteren 300’den fazla KOBİ’ye birebir ziyaretler, süreç ve enerji etütleri gerçekleştirecek, danışmanlık hizmetleri ve eğitimler sunacaktır. “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi”, 2.917.750 € bütçesi ile 2021-2024 yılları arasında KOBİ’lerin bilinçli büyümesine, ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılmasına ve Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine önemli katkıda bulunacak.”