Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan’a Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Borçları’nın yapılandırılması hakkında bilgiler verdi.

* SGK Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil; “Yapılandırmadan yararlanmak için başvuruda bulunmak için son gün 30 Eylül 2021”

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile vatandaşların kamuya olan borçlarına ilişkin yapılandırılmaya gidildiğini ifade eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil şunları kaydetti:
“Vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçların yapılandırılmasına başlanmıştır. 30.04.2021’den önceki (bu tarih dahil) döneme ait Kurum alacakları bu kapsamdadır. Yapılandırmanın kapsamında; Sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi veeğitime katkı payı, 30.04.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar yer almaktadır.

Ayrıca Bağ-kur (4/b) sigortalıları borçlarını Yapılandırma Kanunu kapsamında ödememeleri halinde 30/04/2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetleri dondurularak, prim borçları silinecektir. Sigortalılıkları 01.05.2021 tarihinden itibaren yeniden başlatılacaktır.

Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) Değişim Oranı ile güncellenecektir. Peşin ödemelerde, hesaplanan Yİ-ÜFE’nin %90’ı, 2 taksitle ödemede ise %50’si silinecektir.

Yapılandırmadan yararlanmak için 30.09.2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve ilk taksiti en son 30.11.2021’e kadar ödemek gerekmektedir. Borçlar ikişer aylık dönemlerde; 6,9,12 ve 18 taksitte ödenebilecektir. Yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesi zorunludur.

2021/Nisan ayı ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerinin 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cevazı ve gecikme zammı silinecek ve bu kapsamdakiler kanunun yayımı tarihinden itibaren de 60 gün ve daha fazla süreye ilişkin prim borçları olmaması halinde 31.12.2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.

GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanların 30.11.2021’e kadar gelir testine başvurması halinde, GSS prim borcu, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihine göre güncellenecektir. Gelir testi sonucunda hane içindeki geliri asgari ücretin 1/3’den az olduğu tespit edilenlerin borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecektir.

Emekliliğe hak kazanmış ancak prim borcundan dolayı emekli olamayan bir kısım sigortalıların kredi kullanmalarına imkan tanıyan işbirliği protokolü Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O arasında imzalanmıştır. Sigortalılar, uygun koşullarda kredi kullanarak emekli olabilir.

4B’liler (BAG-KUR), E-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGIM/SGM’ye, Primlerini kendi ödeyenler, E-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu yerdeki SGIM/SGM’ye, Kamu idarelerinin (4C) borçları için, E-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığına Kamu idarelerinin idari para cezaları için E-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu SGIM/SGM’ye, 30 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilir.”

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan, bilgilendirmelerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil’e teşekkür ederek, üyeleri ile bu bilgileri paylaşacaklarını ifade ettiler.