Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden (TOBB) Odamıza gönderilen 11.06.2021 tarih ve 47154870-259 sayılı yazıda özetle ;

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgilerini  Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak eklemeleri/iletmeleri zorunlulukları kapsamında TOBB üyesi gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve TOBB ev sahipliğinde bölgesel elektronik toplantılar düzenlenmesi planlandığı ,

Planlanan toplantıların webinar şeklinde düzenleneceği, katılımcıların soruları ile görüş ve önerilerini hem sistem üzerinden mesaj yazmak suretiyle iletebileceği, hem de sistem üzerinden söz isteyip sözlü olarak iletebilecekleri,

Toplantılardan beklenen verimin alınabilmesi ve üyelerin sağlıklı bilgilere ilk ağızdan ulaşabilmesi adına, ekte yer alan planda isimleri belirtilen illerde yer alan tüm Oda ve Borsaların üyelerinin ilgili seminere katılımlarının sağlanmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) bölgesel seminerleri kapsamında hazırlanan seminer planı ve toplantı linkleri ekte sunulmakta olup, ekte yer alan takvime göre Marmara Bölge Odaları (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli) için seminer tarihinin 08 Aralık 2021 14:00-18:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği görülmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin : UETDS SEMİNER PLANI 10.06.2021 Tıklayınız.