Sayın Üyemiz;

İlgi: TOBB’nin 04.06.2021 tarihli ve 34221550-050.99-5362 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi uygulaması 31 Aralık 2024’e kadar uzatılmıştır. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ekte sunulmaktadır.

Buna göre, OSB’lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama, 31 Aralık 2024’e kadar sürecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ayrıntılı bilgi için ekresmi_gazete_eki_1_sayfa tıklayınız.