Proje kapsamında Kırklareli Üniversitesi proje ekibi ve TÜBİTAK TÜSSİDE temsilcisi tarafından yapılan ziyarette, şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri #KırklareliBeyazPeyniri#KırklareliMeşeBalı#KırklareliKıvırcıkKuzuEti#KırklareliHardaliyesi ve #Ayçiçeği ürünleri, #Bağcılık#Arıcılık gibi sektörlerinde gelişimi, tanınırlığı gibi konu başlıkları ele alındı ve bu kapsamlarda geliştirilen projeler konuşuldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından koordine edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen ve gıda alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programına dahil edilen ve proje kapsamında;

  • Bölgenin sürdürülebilir kalkınması
  • Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve
  • Üretimde ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımı konularını da konuştuğumuz, oldukça verimli geçen toplantı ve nazik ziyaretleri için misafirlerimize teşekkür ediyoruz.