Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Vergi Bilinci’nin oluşturulması için birçok faaliyetlerin yapıldığı 22-28 Şubat tarihleri arasında kutlanan “32. Vergi Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Vergi, ülkelerin büyüyüp gelişmesine doğrudan etki eden en önemli gelir kaynağıdır. Ülkemizin kalkınması, kamu hizmetlerinin vatandaşa daha etkin bir şekilde ulaşması ve gelecek nesillerin daha müreffeh bir ortamda yaşaması ödenen vergiler ile sağlanmaktadır.

Kamu hizmetlerinin, seri ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının sağlanmasında vergi gelirleri çok büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız kazandıklarının bir kısmını vergi olarak devlete ödemelidir. Bu ödemeler sayesinde vatandaşlarımıza yapılan hizmetlerde artacaktır. Devletimizin en büyük gelir kaynaklarından birisi olan vergi, kalkınmanın temelini oluşturmaktadır.

Herkes, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Ödemiş olduğumuz vergiler sonuçta hizmet olarak bizlere geri dönmektedir. Çocuklarımıza daha iyi bir eğitim, daha güvenli bir gelecek bırakmak istiyorsak vergilerimizi tam ve zamanında ödeme gayreti içerisinde olmalıyız.

Vergi’nin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak kutlanmaktadır. Köklü bir Vergi Bilinci’nin oluşmadığı ve vergide gönüllü katılımın sağlanamadığı bir toplumda yeterli seviyede vergi toplanamayacağı açıktır. Bu sebeple “Vergi Haftası”, halkımızda Vergi Bilinci’nin oluşturulması, idare ile mükellef arasında sağlıklı güven ortamının sağlanması ve verimli bilgi akışının gerçekleştirilmesi yönünden büyük önem arz etmektedir.

“Vergi Haftası” vesilesiyle Defterdarlık bünyesinde görev yapan tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik eder, tüm vergi mükelleflerimize bol kazançlar dilerim.”