Sayın Üyemiz;

İlgi: TOBB’nin 01.02.2021 tarihli ve 34221550-045.01- 1004 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açılmış olup, konu ile ilgili detaylı bilgi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek : TÜBİTAK 1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı Bilgi Notu ektubitak_1702_patent_tabanli_teknoloji_transferi_destekleme_cagrisi_bilgi_notu