Sayın Üyemiz;
Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve diğer Ticaret Sicil Belgeleri’ni online olarak MERSİS üzerinden temin edebilirsiniz.
Not: MERSİS girişiniz için E devlet şifrenizi kullanabilirsiniz.