Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından “Pandemi Süreci ve Sonrasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Durum Analizi, Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda Oda Meslek Komiteleri’nin katılımı ile online toplantı gerçekleştirildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık başkanlığında yapılan online toplantıda Özel Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu (ÖÖEDF) Kırklareli İl Temsilcisi Ercan Hatır bilgilendirmelerde bulundu.

* KTSO Başkanı Soner Ilık; “Oda olarak sektör sorunlarının tespiti ve uygulanabilir çözüm stratejilerinin geliştirilmesi çalışmaları gibi birçok çalışma yürütüyoruz”

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’nın, sektör sorunlarının tespiti ve uygulanabilir çözüm stratejilerinin geliştirilmesi çalışmalarında öncü görev üstlendiğine vurgu yapan KTSO Başkanı Soner Ilık gerçekleştirilen online toplantı ile ilgili olarak şunları kaydetti:

“Kırklareli iş dünyasının en etkili kurumu olan Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası,  misyonunun gereği olarak gerek ulusal gerekse küresel alanda işletmelerimizin rekabet güçlerinin iyileştirilmesi uluslararası rekabet avantajlarının belirlenmesi, işletmelerimizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacak stratejik işbirliklerinin sağlanması konusunda görev alınması, sektör sorunlarının tespiti ve uygulanabilir çözüm stratejilerinin geliştirilmesi çalışmaları gibi birçok çalışma yürütmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan “2023 Eğitim Vizyonu’’ ile de çeşitli planlar yapılmakta ve artık son teknolojiye uyumlu, güncel gelişmeleri takip edebilen insan ve teknoloji harmanını oluşturabilen ve bilgiyi en etkili şekilde kullanmayı öğreten bir eğitim sistemi geliştirmek ve eğitim niteliğinin artırılması için harekete geçmiştir. Bu anlamda ülkemizde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri çeşitli çalışmalar yapmakta ve mevcut müfredatın da izin verdiği ölçülerde çeşitli öğrenme sistemleri, eğiticilerin eğitimi, güncel konuların takibi gibi faktörleri iyileştirmeye çalışmaktadır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri; Kırklareli’de 7, Türkiye genelinde 2700 merkezde, 386 bin özel gereksinimli bireye destek eğitimi vermektedir. Toplam 42.750 personel istihdam etmektedir. Özel gereksinimli bireyler, aileleri ve alanda çalışanlarla birlikte 1.5 milyon kişiyi kapsayan büyük bir ailedir.

Son 15 yıllık dönemde enflasyon ve asgari ücret karşısında sektörel hak edişlerin değer kaybına uğraması, sektörel sürdürülebilirlik noktasında belirsizlikler yaşanmasına ve özellikle pandemi sürecinde kurumlarımızın kapalı kalması sürdürülebilirlik ve özel eğitimde kalitenin arttırılamamasına neden olmuştur.

Meslek Komitelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı da “Pandemi Süreci ve Sonrasında Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Durum Analizi, Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri” konuşuldu, “2023 Eğitim Vizyonu” içerisinde eğitimde kalitenin arttırılabilmesi için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.”