Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajında; “Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1948 yılında kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile “10 Aralık” tarihi her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsanın doğuştan sahip olduğu kişisel hak ve özgürlükleri tanımlanmış ve 10 Aralık her yıl “Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaya başlanmasıyla birlikte en yüksek evrensel değer olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi herkesin görevidir.

Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak, ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engeller ile hak ihlallerine yol açan çeşitli nedenleri incelemek, araştırmak üzere ülkemizin her yerinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Hak ihlaline uğrayan herkes İnsan Hakları Kuruluşları’na bizzat başvurmalıdır. Kişi, kurum ve kuruluşların, birbirlerinin İnsan Hakları’na saygı göstereceğine inanarak, tüm vatandaşlarımızın “İnsan Hakları Günü”nü kutlar, esenlikler dilerim” dedi.