Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların yapılandırılması imkanı sağlanmıştır.

2020/Ağustos Ayı ve öncesi dönemlere ait ve kesinleşmiş olan;

* Sigorta Primleri,

* Genel Sağlık Sigortası Primleri,

* İşsizlik Sigortası Primleri,

* İdari Para Cezaları,

* İş Kazası veya Meslek Hastalıkları Sonucunda Doğan Rücu Alacakları,

* Yersiz Ödenen Gelir ve Aylıklardan Doğan Alacaklar,

* 4/b (Bağ-Kur) Sigortalıları’nın daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar Yapılandırma Kapsamındadır.

Yapılandırma kapsamında; anapara borçlarınız için gecikme cezası ve gecikme zammı ile faizi uygulanmayacak, bunların yerine borçlarınız Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi) ile güncellenecektir.

Güncellenmiş borcunuzun ilk taksit ödeme süresi olan 01.03.2021 tarihine kadar peşin ödemeniz halinde Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksitle 30.04.2021 tarihine kadar ödemeniz halinde ise Yİ-ÜFE tutarının %50’si silinecektir.

İdari Para cezalarında ise; anapara borcunun %50’si silinecek, kalanı Yİ-ÜFE ile güncellenecektir.

Yapılandırılan borçlarınızı ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 veya 18 taksitte de ödeyebilirsiniz.

Yapılandırmaya 17.11.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında başvurabilirsiniz.

Başvurularınızı e-Sigorta / e-Devlet kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne yapabileceğinizi, yapılandırmaya başvurulmaması halinde yasal takip süreci ile karşılaşacağınızı hatırlatmak isteriz” denildi.