Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Oda Üyelik Aidatları’na Yapılandırma Fırsatı getirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17/11/2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunun 4 Maddesi’nin 6. Fıkrası’nın (a) bendinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödemek zorunda oldukları aidatları yer almaktadır.

Kanunun ilgili maddesine göre; 31 Ağustos 2020 tarihinden önce ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen aidat borçları için 31 Ocak 2021 tarihine kadar başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6 taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir. Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecektir. Üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.”