T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, “2020 Yılında yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararlar” açıklandı.

Kırklarelili çiftçilerimizin yararlanabileceği destekler kapsamında mazot, gübre ve havza bazlı fark ödemelerinin yanında;

destekleri yer alırken; çiftçi Kayıt sistemine göre yapılacak diğer tarımsal destekler kapsamında;

  • Toprak analizi
  • Organik tarım desteği
  • Organik hayvancılık desteği
  • İyi tarım uygulamaları desteği
  • Hayvancılık destekleri
  • Yem bitkisi desteği
  • Hastalıktan ari işletme desteği
  • Arıcılık desteği
  • Çilek fidesi desteği verileceği açıklandı.
Açıklanan kararlar hakkında daha detaylı bilgiye ve kararnameye ulaşmak için:
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201105M1-1.pdf

Mazot destekleri:

Hayvancılık destekleri:

Havza Bazlı Fark Ödemeleri: