Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yurtdışında muadili olan özel sektör kuruluşları (Oda/Birlik/Federasyon) ile kurumsal işbirliğini geliştirme çabaları kapsamında, bir dizi ülke ile “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” adı altında yapılanmaya gitmiştir.

Şu ana kadar, ülkemiz önceliklerine uygun olarak 13 ülkeyle “Ticaret ve Sanayi Odası Forumu” kurulmuş olup, bahse konu çalışmalar sürdürülmektedir. TOBB tarafından kurulumuş olan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu listesi aşağıda sunulmuştur:

 • Arnavutluk Türkiye-Arnavutluk Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Azerbaycan Türkiye-Azerbaycan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Bulgaristan Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Endonezya Türkiye-Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Kazakistan Türk-Kazak Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • KKTC Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu
 • Kırgızistan Türk-Kırgız Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Kosova Türkiye-Kosova Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Moğolistan Türk-Moğol Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Özbekistan Türk-Özbek Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Pakistan Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Sırbistan Türkiye-Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu
 • Ukrayna Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Forumu

İkili “Oda Forumları” kapsamında, hem Türkiye’de hem de muhatap ülkede olmak üzere, mevcut koşullar da dikkate alınarak, geniş katılımlı etkinlikler düzenlenmekte olup, bu etkinlikler ile Türk tarafı üyelerinin kendi aralarında, hem de karşı kanat üyeleri ile bir araya gelmesine olanak sağlanmaktadır. Ayrıca düzenlenen geniş katılımlı etkinliklerde, yine muhatap ülkelerin resmi yetkilileri ve çeşitli sektörlerdeki firma temsilcileri ile ikili görüşme fırsatları sunulmaktadır.

Ticaret ve Sanayi Odası Forumlarına ilişkin, üyelik dâhil tüm bilgilere, https://tobb.org.tr/IkiliOdalar/Sayfalar/AnaSayfa.php linkinden ulaşılabilmektedir.

 

İlgili üyelerimize duyurulur.