Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapmıştır. 12 Eylül 2020 tarih ve 31242 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişikliğe göre;

Mesleki Yeterlilik Belgesi için süre 3 EYLÜL 2021’e uzatıldı.

Sürücülerin, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu çerçevesinde alınan “MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ”ne sahip olma zorunluluğu 03 EYLÜL 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Aynı şekilde aşağıda belirtilen hususlar için de son tarih “3 EYLÜL 2021 olarak değiştirilmiştir.

✓ Üç nokta emniyet kemeri bulundurma,
✓ Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma,
✓ İç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma,
✓ İç mekânı gösteren beyaz cam kullanma

Yetki belgelerinden birine sahip olma zorunluluğuna ilişkin süre 30 HAZİRAN 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

“Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.” Şartı 30/6/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.