Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) odamıza gelen yazıda; üyelerden gelen talepler ve TOBB girişimleri sonucunda, 19 Ağustos 2020 tarihli ve 31218 sayılı Resmî Gazete’de “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlanmıştır.

Buna Göre;

  • Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik tebliği sonrası KOBİ tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması ile KOBİ’lere alacak sigortası sağlama koşulları, Yönetmelikte yer alan net satış hasılatının yanı sıra mali bilanço rakamı dikkate alınarak belirlenecek.
  • KOBİ’lere alacak sigortası sağlama kriterleri arasında yer alan “bir önceki mali yıldaki net satış hasılatı” kriteri, “bir önceki mali yılda yurt içi satıştan elde edilen ciro” şeklinde değiştirildi. (Bu yolla, toplam cirosundaki ihracat payı ile kapsam dışında kalan KOBİ’lerin de Devlet Destekli Alacak Sigortası’ndan faydalanmalarının yolu açıldı)
  • Yapılan değişiklikle Devlet Destekli Alacak Sigortası sunulacak KOBİ’lerin bir önceki mali yıldaki yurt içi satışlardan elde ettiği cirosunun 125 milyon TL’nin altında olması gerekiyor. Merkez, gerekli görülmesi halinde, bu tutarın her bir başvuru için %20 oranına kadar artırılabilmesine de imkân tanındı.
  • Yapılan düzenlemede, tarife ve tebligat tebliğinin prim hesabına esas olan tablo ile azami kredi limitini belirleyen tabloya eklenen notlara göre, cironun net prim ve azami teminat tutarı, tablonun en son satırı kullanılarak hesaplanacak ve alıcı başına azami 750.000 TL kredi limiti sağlanacak. 
  • Sistem kapsamında düzenlenen sigorta sözleşmeleri için vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan prim tutarı üzerinden uygulanacak komisyon oranı %12’den %15’e yükseltildi. Sigorta aracısına, sigorta şirketi tarafından uygulanan prim tutarının %9’u olan oran ise %12’ye yükseltildi.

DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI MEVCUT TEBLİĞ-YENİ TEBLİĞ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU