Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumluları Sicili’ne Son Kayıt Tarihi 6 ay uzatıldı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23/06/2020 tarihli ve 2020/42 sayılı Kararı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda VERBİS’e Son Kayıt Süreleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) etkin girişimleri sonucu aşağıdaki şekilde uzatılmıştır.

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 30.09.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumluları 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumluları 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.