Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 07.05.2020 tarih 2020/12 sayılı genelgesinde;
Çin’in Vuhan Kenti’nde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs’ün (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm dünya ülkelerini etkilediği ve Dünya Sağlık Örgütünce Pandemik (Salgın) bir Hastalık olarak ilan edildiği, ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz yönde etkilendiği;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 15’inci maddesinde; “4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalarının, İş Kazası ve Meslek Hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.” hükmü yer aldığı;
Buna göre; COVID-19 Virüsü’nün Bulaşıcı bir Hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerektiği hususları belirtilmiştir.
Bu kapsamda, Koronavirüs (COVID-19) Bulaşıcı Hastalık olarak değerlendirildiği için, bu vakalarla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi yapılmayacaktır.
Üyelerimize duyurulur.