Sigorta pazarını büyütmek hedefiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigortacılık Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” dair yönetmelik ile sektöre bazı yeni kurallar getirilmişti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık; “Sigortacılık Yönetmeliği’ndeki değişikliklerle acenteler dışında ehil olmayan kanalları devreye almak sektörümüze ivme kaybettirecektir. Bu uygulamalar 2007 yılından bu yana yakalanan kalite ve profesyonelliğe zarar verir” dedi.

KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“2007 yılında çıkarılan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile sektörün temel kuralları belirlenmiş, acentelerin başka iş kollarında faaliyet göstermeleri yasaklanmıştı. Bu kanun ile sektördeki profesyonelleşme ve hizmet kalitesinin gelişmesi konusunda önemli ilerleme kaydedildi. Uzmanlaşma ve kalitenin geliştiği Sigortacılık Sektörü ülke çapında 19 bin 97 acentede 60 bin profesyonel çalışanın olduğu ve aileleriyle birlikte kabaca 200 bin kişinin geçimini sağladığı bir sektör haline geldi.

Ancak, sigorta pazarını büyütmek hedefiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 9 Mayıs 2020 yayınlanan yönetmelik ile yapılan değişikliklerin sektörü olumsuz olarak etkileyeceğini, 2007 yılından bu yana yakalanan profesyonellik ve hizmet kalitesinin zarar göreceğini düşünüyorum.

Yönetmeliğin getirdiği yeni uygulamalar Sigortacılık konusunda uzman olmayan kuruluşların dijital ortamlarda linkler vererek acentelere alternatif satış kanallarını oluşmasının önünü açıyor. Poliçe satış kanalı olarak acentelere yüklenen sorumlulukların bilincinde olan acenteler dışında ehil olmayan kanalları devreye almak sektörümüze ivme kaybettirecektir.

Geçmişte çıkarılan genelgelerle de çelişen bu yönetmelik;

  • Asıl işi Sigortacılık olmayan ve sattığı ürünle ilişkili olması kaydıyla mal ve hizmet satışı ile birlikte sigorta poliçesi sunulması yasallaştırılmıştır. Böylece; Turizm Acenteleri Seyahat Sigortası, Telefon Bayileri, Beyaz Eşya Bayileri Elektronik Cihaz Sigortası, Makine Üreticisi Makine Kırılması Sigortası, Tekne Üreticisi Tekne Sigortası, Emlakçı Konut Sigortası, Deprem Sigortası gibi ürünleri satabilecektir. Kısaca Hayat ve Motorlu Taşıt Sigortası dışında tüm branşlarda satış yapabilmelerinin yolu açılmıştır.
  • “Mesafeli Sigorta Sözleşmesi akdedecek olanlar, tüketicileri mesafeli satış kanallarına yönlendiren ve asli işi Sigorta Aracılığı olmayan işletmelere (acente dışında her sektör) primle bağlantılı olmayacak biçimde hizmet bedeli ödeyebilir.” Bu husus 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunun 23. maddesinin 13. Fıkrasına göre yasaktır. Bu madde ile isteyen istediği yere iş yönlendirip “Hizmet Bedeli” adı altında komisyon alabilir olacaktır.
  • “Mobil ve web sayfası uygulamalarında, Ruhsatlı Sigorta ve Emeklilik Şirketi, Ruhsatlı Sigorta Brokeri, Levhaya Kayıtlı Sigorta Acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı belirtilmeden, bağlantı (link) verilemez.” Şeklide ki madde ile, sadece acente olmayan kişi ve kurumların web sayfalarında veya mobil aplikasyonlarında şirket unvanı belirterek bağlantı linki vasıtası ile sigorta satışına aracılık yapılması sağlanmıştır. Yine acenteye alternatif bir satış ağının önü açılmıştır.

Alanında uzmanlaşmış acenteler, kişi ve kurumların yüzlerce farklı riskine teminat sunulmasına aracılık eden ve bu faaliyeti yaparken de Risk Yönetimi, Kriz Yönetimi, Halkla İlişkiler, Finans Yönetimi, Hukuk ve daha birçok konuda bilgi ve donanıma sahip olan meslek grubudur. Bu kadar hassas ve uzun yıllar harcayarak emek verilen bu mesleği çıkarılan yönetmelik ile herkesin yapabilir hale getirilmesi kabul edilemezdir. Sektörde yaşanacak sorunlardan, geçimini bu sektörden sağlayan 200 kişinin yanı sıra hizmet alan milyonlarda kişi ve kurum da zarar görecektir. Bunun yanı sıra sektöre olan güven kaybedilecektir.

Bakanlığımızdan yukarıda belirtilen problemlere yol açacak maddelerin iptalini ve sektörün kalitesinin korunması için gereken tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili gerekli adımların hızla atılacağına inanıyoruz.”