Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yazısıyla iletilen Uluslararası Yük Taşımacılığı Konulu Genelgeye atfen, uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir), “A. TÜRKİYE’DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER”, “C. TÜRKİYE’DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER” ile “D. RORO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR”ı düzenleyen hükümlerde herhangi bir değişiklik yapılmadan, “B. TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER” bölümünün yeniden düzenlendiği bildirilmektedir.

Ülkemiz ihracat/ithalat sevkıyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde çalışabilmesini teminen yeniden düzenlenen bahse konu hükümler ekli yazıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ek : ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (2 sayfa)