Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 8 Mayıs 2020 Cuma günü saat 14.30’da internet üzerinden “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.
Halk Sigorta – Ticari Alacak Sigortası Direktörü Ali Sertaç Canal’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan seminerde, sigorta acentalarına yönelik “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” sistemi anlatılacak olup, seminer sonunda katılımcıların soruları cevaplandırılacaktır.
Tüm sigorta acentalarına katılım ücretsizdir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi nedir?
KOBİ’lerin alacaklarını garanti altına alan,

  • KOBİ’lerin alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, alacaklarının önemli bir kısmını Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu tarafından karşılayan  bir sigorta sistemidir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden kimler faydalanabilir?
Yıllık toplam cirosu 125 milyon TL’ye kadar olan tüm sektörlerdeki işletmeler kapsam dâhilindedir.
KOBİ’yi ticari borçların ödenmeme riskine karşı korur.

  • Ticari faaliyetlerinizde riskleri en güvenilir şekilde yönetmenizi sağlar.
  • Vadeli satış sonrasında belirlenen tarihte ödenmeyen alacakların KOBİ’yi sıkıntıya sokmasını ve nakit akışlarını bozmasını önler.
  • Firmaların ileriye dönük mali planlarında aksamaları ortadan kaldırır.
Üyelerimize duyurulur.
Seminere Katılım Adresi:
https://tobb-org.zoom.us/j/97091714258?pwd=TVByQ3l2NnhhaG1JL1FjUFlOM2Ridz09
İletişim:
E-posta: kobi@tobb.org.tr
Telefon: 0312 218 24 31