Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın elektronik postasına atfen, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmiştir.
Elektronik postada, AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için COVID-19 pandemisi sebebiyle Koronavirüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma/kota başvuruları süresinin uzatılması kararı alındığı açıklanarak, bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığı’na askıya alma/kota başvurusunda bulunmasının gerektiği bildirilmektedir.

Elektronik postada devamla, başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihe kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmekte olduğu kaydedilerek, başvurulara ilişkin formlara https://ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2020/18 sayılı Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/18) incelenerek başvuruların anılan Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Konu hakkında ilgili kişilerin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

* Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

– Fundagül BACI Uzman T: 0 312 204 91 46 E: bacif@ticaret.gov.tr
– Burak AVCI Uzman T: 0 312 204 91 89 E: avcib@ticaret.gov.tr

* Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

– Muhammet HARTAVİ Uzman T: 0 312 204 95 84 E: hartavim@ticaret.gov.tr
– F. Hilal YÜNEY Mühendis T: 0 312 204 92 96 E: yuneyf@ticaret.gov.tr
– Gülbiz SEMİZ Uzman Yrd. T: 0 312 204 99 63 E: semizg@ticaret.gov.tr

Üyelerimizin bilgisine sunulur.