Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık yazdığı mektupla T.C. Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli’den Trakyalı çiftçilerin de “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı” kapsamında verilecek olan %75 Tohum Desteği’nden yararlandırılmasını talep etti.

KTSO Başkanı Soner Ilık, “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı” kapsamında; Hububat, Baklagil ve Yağlı Tohumlu Bitkiler gibi stratejik ürünlerde rekolte artışının sağlanması hedefi ile Buğday, Arpa, Kuru Fasulye, Mercimek, Mısır, Ayçiçeği ve Çeltik üretimi için verilecek destekten Trakyalı çiftçilerinde yararlanmasını talep ettiği mektubunda şunları kaydetti:

“7 Nisan 2020 tarihinde açıklamış olduğunuz Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı’nın COVİD19 salgınının tarımsal üretim ve ülkemizin gıda ihtiyacın karşılanması konusundaki olumsuz etkilerin azaltılması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. İnanıyoruz ki bu proaktif yaklaşımınız ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bakanlığımızca sağlanacak %75’lik tohum desteği çiftçimiz ve üreticimiz için hayati önem taşımaktadır. TÜİK verilerine göre Kırklareli, 2019 yılında ülkemiz Buğday üretiminin %2,95’ini karşılayarak 81 İl içinde 9. büyük üretici, Ayçiçeği üretiminin 10,82’sini karşılayarak 5. büyük üretici, Çeltik üretiminin % 1,77’sini karşılayarak yine 9. büyük üretici il konumundadır. Trakya Kalkınma Ajansı Raporu’nda yer alan, Bakanlığımız tarafından açıklanan verilere göre TR 21 (KIRKLARELİ, EDİRNE, TEKİRDAĞ) Bölgesi ülkemizde üretilen toplam Buğdayın %12 sini, Ayçiçeğinin %46,3 ünü ve Çeltik üretiminin%45,6’sını üretmektedir.

Kırklareli yüzölçümünün %40’ı tarım arazi olup, verimin çok yüksek olduğu bu arazilerin çoğunluğu 1. ve 2. sınıf tarım arazilerinden oluşmaktadır. 360.000 kişinin yaşadığı ilimizde istihdamın %25’i tarım sektöründe gerçekleşmektedir. Başka bir deyişle Kırklareli’nde yaklaşık 90.000 kişi geçimini tarımdan sağlamaktadır.

Yukarıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere ilimiz Kırklareli ve Trakya yöresi destek kapsamında olan 3 ürünün üretiminde ülkemize önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca rakamlardan kolayca anlaşılacağı üzere bölgemizdeki çiftçilerin büyük bir bölümü geçimlerini bu ürünlerin üretimi ile sağlamaktadır.

Bu yıl yaşanan COVİD19 salgınının getirdiği olumsuzluklar, kuraklık ve barajlardaki su seviyesinin düşük olması sebebiyle bölgemizde mısır ve çeltik üreten çiftçilerimizin farklı ürünlere yönelmesinin kaçınılmaz olduğu aşikardır. Trakya yöresinin verimli topraklarından en iyi şekilde yararlanabilmek ve çiftçimizin yaşayabileceği mağduriyeti ortadan kaldırmak ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin ekiminin devam etmesi adına;

  • Trakya yöresine yönelik bir planlama yapılarak ürün verimlerinin arttırılması için gereken tedbirlerin alınmasını,
  • Mısır ve çeltik ekiminin mümkün olmayacağı ekilebilir araziler için yöremizde verimi yüksek, daha az suya ihtiyaç duyan ayçiçeği vb. tarım ürünlerinin ekiminin teşvik edilmesini,
  • Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ illerinin Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamına alınarak çiftçilerimizin %75 hibe tohum desteğinden yararlandırılmasının,

doğru stratejiler olacağını düşünüyor ve ilgili planlama, tedbir ve teşviklerin bakanlığımızca değerlendirilerek hayata geçirilmesini talep ediyorum.”