Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanmak için vergi ve SGK borcunun olmaması şartı 31.12.2020 ye kadar askıya alındı.

30.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda;GEÇİÇİ MADDE 6: Kurum tarafından verilecek yeni kefaletlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan koşul, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2020 tarihine kadar aranmaz. maddesi bugün yürürlüğe girdi.
Geçiçi Madde 6 ile Vergi ve SGK borcu olan işletmelerin de KGF’dan yararlanmasının önü açılmış oldu. Aynı karar ile kefalet limitleri KOBİ tanımına haiz yararlanıcılar için 50 Milyon, KOBİ tanımı dışında kalan tüzel kişilikler için 350 Milyon olarak belirtildi.