Cumhurbaşkanı kararıyla Nafaka Alacaklarına ilişkin İcra Takipleri hariç olmak üzere, tüm İcra ve İflas Takipleri 30 Nisan’a kadar durduruldu.