Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Üst Kurul Üyesi  Soner Ilık yaptığı açıklamasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Genç Girişimcilerimize Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü yayınladığını bildirdi.

* “TOBB) Genç Girişimciler Kurulu’nun girişimi ile gençlerimize çeşitli teşvikler sunuluyor”

 “Devletimiz Genç Girişimcilerimize desteklerini sürdürüyor. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Genç Girişimcilerimize Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınladı. Broşüre gib.gov.tr/sites/default/ linkinden ulaşılabilir diyen Başkan Ilık şunları kaydetti:
“Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef  Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca hazırlanan “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü” yayınlandı. Bahse konu broşürde yeni iş kuran gençlere, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren 3 yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Teşviki ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Sigorta Prim Teşviki getirildi.”

* “Genç Girişimcilerin desteklenmesi için kurul olarak yoğun şekilde çalışıyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara ışık tutan, Genç Girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun Genç Girişimcilerin desteklenmesi için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Ilık; “TOBB GGK’nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğluve Başkanı Sayın Ali Sabancı’dır. Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzerine kurulmuştur. Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektedir.

Bunun yanısıra; Gençlere kişisel gelişim yollarını öğreterek kariyer geliştirme fırsatları yaratıyor. Eğitimlerin ve kapasite geliştirmenin yanı sıra genç girişimcilerin iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da destekliyor. Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirliyor ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirerek ve teşvik ediyor. Genç girişimcilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla eğitim programları ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor. Genç girişimcilerin sivil toplum kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik ederek, çalışmaları ve projelerinde bu kurumlarla ortaklık kurmalarını sağlıyor. Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kuruyor.

Ayrıca TOBB bünyesinde kurulmuş olan GGK ile koordineli çalışacak İl Genç Girişimciler Kurulu, genç girişimciliği geliştirme konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kuruldur. Kurul aynı zamanda genç girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Bugün itibariyle 70 ilimizde İl GGK oluşturulmuş olup, hedef tüm illerimizde bu oluşumun yaygınlaşmasını sağlamak ve illerdeki genç girişimci potansiyelinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etmektir.”