“COSME ELIIT Hibe Programı Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı” Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Toplantı Salonu’nda yapıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 14.30’da düzenlenen toplantıya; Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül ile Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Sektörü’nde faaliyet gösteren firmaların sahipleri katıldı.

KOSGEB Kırklareli İl Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Tuba Yaşar tarafından yapılan sunumda “COSME ELIIT Hibe Programı Teklif Çağrısı” ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulunuldu:

“Teklif çağrısının amacı, Tekstil, Giyim, Deri ve Ayakkabı Sektörü’nde faaliyet gösteren KOBİ’ler ile Yenilikçi ve Yeni Teknoloji Sağlayıcıları (Üniversiteler, Teknoloji & İnovasyon Merkezleri, Araştırma Merkezleri, vb.) arasında ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık ile birlikte ortaklıkların verimliliklerin arttırılması, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu hedefle ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 Avro doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında Danışmanlık Hizmeti, Networking (ağ oluşturma) faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.
Teklif çağrısından yararlanılabilmesi KOBİ ve teknoloji sahibi/sağlayıcılar arasında kurulacak ortaklıklarla mümkün olabilmektedir. Birden fazla çağrıya çıkılacak olup, toplamda 25 ortaklık desteklenecektir. Proje başvuruları için son tarih 17 Mart 2020’dir. Proje başvuruları doğrudan “ELIIT EMS platform’’ üzerinden yapılacaktır. Daha fazla bilgi için https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/elitt linki incelenebilir.”

Toplantı KOSGEB Kırklareli İl Müdürlüğü KOBİ Uzmanı Tuba Yaşar tarafından katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması ile sona erdi.