Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi” yayınlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen yazıda; sinema, müzik, ilim ve edebiyat, güzel sanatlar, yayıncılık, yazılım, animasyon, bilgisayar oyunu gibi telif yoğun endüstrilerin veya kültür endüstrisi altında yer alabilecek diğer sektörlerin desteklenmesi, geliştirilmesi, tanıtımı veya yurtdışı pazarlara girişini kolaylaştırmak amaçlarıyla ilgili kamu kurumlarınca sağlanan destek ve teşviklere ilişkin bilgileri içeren ““Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi”nin yayınlandığı belirtilmiştir.

Söz konusu rapora http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2020/01/30/Kultur-Endustrileri-Destek-ve-Tesvik-Rehberi.pdf adresinden ulaşılabilir.

İlgili üyelerimize duyurulur.