Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (KTSO) yapılan açıklamada, üyelerinden gelen Banka İşlem Ücretleri’ne ilişkin taleplerin hassasiyetle takip edilerek, bu konu ile ilgili yönetmeliklerin yayınlatıldığı ifade edildi.

“Bankacılık Sistemine Yönelik Ücretlere İlişkin Düzenlemeler” ile ilgili olarak yayımlanan yönetmeliklerin 01 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilerek yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası olarak sanayici ve tüccarlarımızın sorunlarının çözümünde üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ortak akılla hareket ederek, sizlerden gelen talepleri ilgili kamu kurumlarına ileterek, kamunun ve karar alıcıların içerisinde bulunduğu platformlarda dile getirip, sonuç alınıncaya kadar takip ediyoruz.

Bu kapsamda takip edilen konulardan bir tanesi olan Banka İşlem Ücretleri’ne ilişkin taleplere yönelik olarak Merkez Bankası tarafından “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Yürürlük tarihi 1/3/2020 olan “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere ilişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği” ile birlikte;

* Ticari müşterinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunduğu veya kredi borcunun tamamını erken ödediği hallerde, banka erken ödenen miktara göre tahakkuk etmeyen tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimleri yapmakla yükümlü olacaktır.

* Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde bankalar bu talebi kabul etmek zorunda olacaktır. Ticari müşterilerden alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve ticari müşteriler tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Faiz oranının değişken olarak belirlenmesi halinde bu müşterilerden erken ödeme ücreti talep edilemeyecektir.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz talep sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan gelen görüş kapsamında Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılan kredilerin erken kapatılması halinde Bankalarca talep edilen erken kapama komisyonlarının alınmaması gerektiği Bakanlıkça değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan yürürlük tarihi 1/3/2020 olan “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliği” ile birlikte;

* EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL’nin altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecektir. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL ve üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacaktır. Kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşme de geç işlemler olarak belirlenen ve mutat saatler dışında yapılan EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanacaktır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır. Bankalarca gerçekleştirilen uluslararası para transfer işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile banka arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecektir.”