COSME ELIIT Hibe Programı Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı 27 Şubat 2020 Perşembe günü 14.30 – 15.30 saatleri arasında Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılacaktır.

Teklif çağrısının amacı, tekstil, giyim, deri ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler ile yenilikçi ve yeni teknoloji sağlayıcıları (üniversiteler, teknoloji & inovasyon merkezleri, araştırma merkezleri, vb.) arasında ortaklık oluşturmaktır. Bu ortaklık ile birlikte ortaklıkların verimliliklerin arttırılması, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratmalarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu hedefle ortaklıklara, yeni ürün veya prototip geliştirmeleri için 70.000 Avro doğrudan ekonomik destek verilecek ve bunun yanı sıra teknoloji konularında danışmanlık hizmeti, networking (ağ oluşturma) faaliyetleri, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki çalışmaları da teşvik edilecektir.
Teklif çağrısından yararlanılabilmesi KOBİ ve teknoloji sahibi/sağlayıcılar arasında kurulacak ortaklıklarla mümkün olabilmektedir. Birden fazla çağrıya çıkılacak olup, toplamda 25 ortaklık desteklenecektir. Proje başvuruları için son tarih 17 Mart 2020’dir. Daha fazla bilgi için ekli doküman ya da https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/elitt linki incelenebilir.